Jaarverslag 2012

 

> De cijfers

438.430 inwoners als klant
249 medewerkers in
vaste dienst

> De resultaten

101 voertuigen voor inzameling en reiniging
128 fte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

 > 2013: grote stappen voorwaarts

Door Henk Knip, algemeen directeur
 

Onze ambitie om maatschappelijke meerwaarde toe te voegen aan de regio, is in 2013 verder verwezenlijkt: de hoeveelheid restafval is fors verminderd, het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat we van werk hebben voorzien is sterk gestegen en het beheer van de openbare ruimte hebben we breder kunnen invullen. Steeds weer wordt duidelijk dat onze kracht zit in het verbinden van partijen om samen meer te bereiken. Deze kracht zullen we ook de komende jaren inzetten om onze gemeenten in de regio op de gebieden ‘sociaal’ en ‘milieu’ te versterken.

Lees verder

> De resultaten

25 procent minder restafval in tien jaar
60 procent minder broeikasgassen door afvalscheiding
Over Circulus en Berkel Milieu Colofon