Jaarverslag 2012

 
Print

> Een nieuwe organisatie

In 2014 fuseren Circulus en Berkel Milieu tot een nieuwe organisatie. Beide bedrijven gaan dan samen verder onder een nieuwe naam en een nieuwe, uniforme huisstijl. Operationeel werken Berkel Milieu en Circulus al jaren als één bedrijf. Hoofddoel van het samenvoegen van beide bedrijven is vergroting van de flexibiliteit en daadkracht. Daartoe zijn er al een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd. Per 1 oktober 2012 bestaat de directie uit een algemeen directeur en een directeur publieke sector. In februari 2013 zijn er twee locatiemanagers aangesteld met daaronder twee teamleiders. Dit leidt tot een plattere organisatie, waarbij de teamleiders dicht bij de uitvoering staan

Integratie waar zinvol

Per 1 januari 2013 heeft Circulus buurtbeheerbedrijf Cambio overgenomen. Daardoor voegden we in een klap 44 medewerkers toe aan onze organisatie. De afdelingen P&O en Financiën zijn samengegaan met de bestaande afdelingen. Om de integratie te bevorderen, startten we een cultuurwerkgroep, die het afgelopen jaar een uitwisseling organiseerde. Werknemers uit beide organisaties hebben daarbij een kijkje in de keuken genomen bij het andere bedrijfsonderdeel. In een cultuuronderzoek wordt bekeken in hoeverre het nuttig of juist niet nuttig is om cultuurverschillen op één lijn te brengen en te stroomlijnen.

Flexibel en efficiënt

Berkel Milieu en Circulus hebben een personeelsbeleid waarin de mens centraal staat. Veiligheid en duurzame inzetbaarheid staan voorop bij alles wat we doen. Daarnaast is vergroting van de flexibiliteit van de organisatie een belangrijk doel. We zoeken met ons personeelsbeleid naar een uitgebalanceerde verhouding tussen variabel en vast personeel. De flexibele schil steeg iets, naar 33 procent. De grote instroom bij Circulus is het gevolg van de toevoeging van het personeel van Cambio aan de organisatie.

 

Samenstelling van het personeelsbestand           

  Berkel Milieu   Circulus  
Kalenderjaar

2012

             2013

 2012

2013

Aantal medewerkers 36 35 169 214
Aantal fte’s 33 33 163 168
Gemiddelde leeftijd 47,8 47,4 44,3 45,7
Aantal deeltijders 9 8 28 73
Aantal vrouwen 10 9 21 34
Instroom 1 1 8 47
Uitstroom 2 3 10 5
Over Circulus en Berkel Milieu Colofon