Jaarverslag 2012

 
Print

> Minder restafval

Enorme stap naar een afvalvrije maatschappij

Door de nieuwe koers die verschillende gemeenten zijn ingeslagen, is de hoeveelheid restafval in 2013 met ruim 10.000 ton afgenomen: een enorme stap richting de afvalvrije maatschappij. De tussendoelstelling van 150 kilo restafval in 2015 is daardoor nu al gehaald. In Apeldoorn is een proef uitgevoerd waarbij twee systemen voor kunststof zijn getest. In onder meer Apeldoorn zijn ook pilots met gespiegeld inzamelen en het scheiden van drankenkartons uitgevoerd.

Nieuwe koers gemeenten

De gemeenten Bronckhorst, Deventer en Lochem voerden in 2013 een nieuw systeem voor de afvalstoffenheffing in. Inwoners betalen daar voortaan op basis van aangeboden volume en frequentie. De invoering daarvan is mede dankzij een zeer nauwkeurige voorbereiding goed verlopen. De eerste resultaten zijn boven verwachting en laten forse dalingen zien van de hoeveelheid restafval. Ook de beleidswijzigingen in de gemeente Doesburg werpen hun vruchten af. De duobak is daar vervangen door een aparte groene en grijze container en inwoners kregen op vrijwillige basis de beschikking over een container voor kunststof verpakkingen. Het afval in deze gemeente werd in 2013 voor het eerst volgens een driewekelijkse cyclus ingezameld. De gemeente Epe volgt dit voorbeeld. Zij stelde eind 2013 het afvalplan vast, waardoor driewekelijkse inzameling per 1 september 2014 realiteit wordt.


Afval scheiden ook buitenshuis

Berkel Milieu en Circulus kijken continu waar en hoe afval nog beter gescheiden kan worden. Voorbeelden van nieuwe initiatieven in 2013 zijn:


Afzet stromen

Ons streven is om de grondstoffenkringloop regionaal te sluiten. Door verschillende stromen van individuele gemeenten te bundelen, creëren we schaalvoordeel en staan we sterker op de markt voor de afzet ervan. Dat heeft zowel effect op de prijs, als op de mogelijkheden. Sinds 2013 kunnen inwoners op de milieustraten oude matrassen inleveren. De materialen waaruit de matrassen zijn opgebouwd, worden zoveel mogelijk gerecycled of hergebruikt.

Aanbestedingen

Om in te spelen op de marktsituatie, hebben we de verwerking van het huishoudelijk restafval vanaf 2016 succesvol aanbesteed. De in het bestek geëiste duurzaamheidscriteria, zoals transportafstand en social return on investment, maakten de aanbesteding uniek. De opdracht is gegund aan Sita. Twee derde van de hoeveelheid wordt vanaf juli 2016 verwerkt in Coevorden. De rest gaat naar onderaannemer AVR in Duiven. De afstand die het afval aflegt, neemt daarmee met meer dan de helft af ten opzichte van de huidige situatie.

Het contract voor de verwerking van restafval door Sita is in juli 2013 ondertekend.

Het transport naar de installaties wordt in 2014 aanbesteed. In 2013 hebben we samen met de gemeente Apeldoorn het inzamelen en verwerken van groenafval aanbesteed. De opdracht wordt in 2014 gegund. Komend jaar besteden we de afvalinzameling in de Berkel Milieu-gemeenten per 2016 aan en volgt een aanbesteding voor het leveren van ondergrondse containers. In 2014 besteden we daarnaast samen met enkele andere overheidsgedomineerde partijen de sortering en vermarkting van kunststoffen aan. De partijen hadden in 2013 gezamenlijk 35.000 ton kunststof verpakkingen (circa 30 procent van de Nederlandse hoeveelheid). De unieke samenwerking is interessant voor bestaande en nieuw te bouwen sorteercapaciteit in Nederland.

 

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon