Jaarverslag 2012

 
Print

> Brummen

De inwoners van de gemeente Brummen leverden in 2013 vrijwel evenveel afval in als in 2012. Ook de hoeveelheid restafval, en daarmee het scheidingspercentage, bleef vrijwel onveranderd. 

Hoeveelheid afval

Een Brummenaar bood in 2013 gemiddeld 394 kilo afval aan, 3 kilo meer dan in het jaar ervoor. De afgelopen jaren is de trend echter die van een geleidelijke afname. In verhouding tot de regio bevindt Brummen zich in de middengroep wat betreft afvalproductie. Geen van de afvalstromen liet grote veranderingen zien in omvang ten opzichte van het vorige jaar.De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van Brummen afgezet tegen het landelijk gemiddelde (–).

Gescheiden afval

De apart aangeleverde afvalstromen namen met 2 procent toe tot 233 kilo. De toename hield gelijke tred met de hoeveelheid restafval, waardoor het scheidingspercentage vrijwel gelijk bleef op 59 procent. Van de nationale doelstelling, 65 procent in 2015, blijft Brummen nog redelijk verwijderd.

 

Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat inwoners van Brummen scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam in 2013 met 1 procent af tot 161 kilo. Dat is ver onder het landelijk gemiddelde en dicht bij het beleidsdoel van 150 kilo per inwoner in 2015. Dat doel blijft goed haalbaar. Zeker omdat het restafval exclusief grofvuil (151 kilo) nog voor driekwart bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval (151 kg) van een inwoner van Brummen in 2013.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon