Jaarverslag 2012

 
Print

> Lochem

2013 was een keerpunt in het afvalbeheer van Lochem. Met de invoering van diftar nam de hoeveelheid afval in de gemeente opzienbarend af en de scheiding toe.

Ontwikkeling afvalbeheer

Vanaf 2013 is in Lochem de afvalstoffenheffing gebaseerd op een systeem waarbij het tarief afhankelijk is van het aangeboden volume en de frequentie. Inwoners hebben de beschikking gekregen over standaard 140 liter grijze en groene containers en daarnaast ook over een container voor kunststof verpakkingen.

Hoeveelheid afval

De invoering van het gedifferentieerde tariefsysteem had tot gevolg dat Lochemers gemiddeld 375 kilo afval aan Circulus aanboden; 27 procent minder dan in het jaar ervoor. Dat is een trendbreuk met de voorgaande tien jaar, waarin het gemiddelde op ongeveer 540 kilo per inwoner lag. In 2013 nam zowel het restafval als het gescheiden afval af, maar in verhouding daalde het restafval het meest.

 

De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van Lochem afgezet tegen het landelijk gemiddelde (–).

Gescheiden afval

Ook in afvalscheiding brak Lochem met een langjarige trend. De afgelopen tien jaar schommelde het scheidingspercentage rond 50 procent. In 2012 steeg dat al naar 54 procent, maar in 2013 werd de grote sprong voorwaarts gemaakt: naar 66 procent. Daarmee overschreed Lochem meteen de landelijke doelstelling die voor 2015 is gesteld.Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat de inwoners van Lochem gescheiden aanleveren. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam in 2013 met 47 procent af tot 127 kilo per inwoner. Daarmee is in één klap het beleidsdoel dat de gemeente voor 2014 had gesteld, 170 kilo per inwoner, al veruit gehaald. Dat doel kan zeker gehaald worden, omdat het restafval exclusief grofvuil (115 kilo) nog voor ruim driekwart bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.

 

Gemiddelde samenstelling van het restafval (115 kg) van een inwoner van Lochem in 2013.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon