Jaarverslag 2012

 
Print

> Zutphen

De langjarige trend dat Zutphenaren geleidelijk minder afval wegbrengen, zette in 2013 door. Het scheidingspercentage bleef gelijk en ook dat is een voortzetting van het beeld van de afgelopen jaren.

Hoeveelheid afval

In 2013 leverden inwoners van Zutphen gemiddeld 374 kilo afval in, een vermindering van 4 procent. De afgelopen tien jaar is daarmee de hoeveelheid afval met 140 kilo per inwoner afgenomen. De sterkste daling deed zich tussen 2004 en 2006 voor toen diftar werd ingevoerd. Zowel de omvang van het gescheiden als het ongescheiden afval was in 2013 vergelijkbaar met het jaar ervoor.De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van Zutphen afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

In 2013 is het scheidingspercentage in Zutphen fractioneel gedaald, met 0,4 procentpunt tot 54 procent precies. De laatste jaren is het Zutphen niet gelukt de toename van de scheiding zoals die vijf jaar geleden plaatsvond, vast te houden. In 2014 is de gemeente overgegaan op een nultarief voor gft. De verwachting is dat daardoor een groot deel van het gft dat nu nog in het restafval zit, vanaf 2014 gescheiden in de gft stroom terecht zal gaan komen. Dat zal een toename van het scheidingspercentage geven.Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat de inwoners van Zutphen scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil daalde in 2013 met 3 procent naar 172 kilo per inwoner. Uit een analyse uit 2012 van het restafval exclusief grofvuil blijkt dat er nog voor 80 procent materiaal in het restafval zit dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden. Er is dus ruimte voor verbetering van de scheiding, waardoor het beleidsdoel van 150 kilo in 2015 gehaald kan worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval (155 kg) van een inwoner van Zutphen in 2013 op basis van een analyse uit 2012.

Over Circulus en Berkel Milieu Colofon